Evangelische Alliantie

Logo EA deelnemer In januari 2010 is Perspectief deelnemer geworden van de Evangelische Alliantie. Dit omdat Perspectief niet op zichzelf staat en we het belangrijk vinden om van andere organisaties te leren, onderling ervaringen uit te wisselen en met elkaar na te denken over beleidsvorming.
De EA organiseert onder andere. sectordagen die daarvoor zijn bedoeld. Op zo'n sectordag komen verschillende organisaties uit dezelfde branche of sector bij elkaar voor uitwisseling en overleg. Perspectief valt, net als bijvoorbeeld de EO, binnen de sector Media.

De Evangelische Alliantie is een platform van ruim 100 organisaties, kerkgenootschappen en enkele honderden gemeenten en persoonlijke deelnemers.

De EA is:

Volg Perspectief Media ook via Hyves - Twitter - LinkedIn - Facebook
Geef ook activiteiten of informatie door! - Agenda - Programma's - Rss - Contact
Stichting Perspectief Eindhoven, ©1997-2015 copyrights