Copyrights

De auteursrechten op audio(fragmenten), foto's of redactionele stukken die op deze site staan berusten - tenzij anders vermeld - bij Stichting Perspectief Eindhoven.
Gebruik, verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen gebruik, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Perspectief Eindhoven niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

Stichting Perspectief Eindhoven voert het beheer over de pagina's op deze website. Door het gebruik van de documenten van deze website gaat u akkoord met het gestelde in dit aansprakelijkheidsbericht en het copyrightbericht dat u hierboven vindt. Het linken en verwijzen naar de pagina's op deze website wordt bijna altijd door ons op prijs gesteld. Met betrekking tot de aansprakelijkheid voor de informatie op deze website geldt het volgende:

  1. Hoewel de grootste zorgvuldigheid betracht is bij de totstandkoming van de informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) op deze website aanvaardt Stichting Perspectief Eindhoven geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het juist of onjuist gebruiken van informatie die staat op deze site of op een van de sites waarnaar verwezen wordt.
  2. Deze website is gedeeltelijk gevuld met informatie welke door derden is aangeleverd. Deze overname van informatie impliceert in geen enkel opzicht overname door Stichting Perspectief Eindhoven van verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie.
  3. Een deel van de links op deze website, verwijst naar webpagina's op servers welke onder beheer staan van derden en waar Stichting Perspectief Eindhoven dus geen controle op uit kan oefenen. Stichting Perspectief Eindhoven aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie die zich op deze servers bevindt.
  4. Aan informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
  5. Stichting Perspectief Eindhoven garandeert niet dat de informatie op deze website vrij is van (computer)virussen of andere destructieve elementen en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke hieruit voortvloeit.
  6. Deze website wordt onderhouden door Stichting Perspectief Eindhoven en staat op een server welke zich bevindt in Nederland. Hij kan echter bereikt worden vanuit vele landen rond de wereld. Stichting Perspectief Eindhoven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het feit dat documenten op deze website bekeken kunnen worden vanuit gebieden waar hun inhoud illegaal is.

Gebruik gegevens

Indien de gebruiker gegevens via een deze website invoert, verschaft deze daarmee Stichting Perspectief Eindhoven toestemming deze gegevens te gebruiken. Stichting Perspectief Eindhoven kan vervolgens:

Als de gebruiker niet wil dat Stichting Perspectief Eindhoven haar persoonsgegevens gebruikt voor bovengenoemde doeleinden, dient de gebruiker dit schriftelijk aan Stichting Perspectief Eindhoven kenbaar te maken.

Verstrekking van gegevens aan derden

Stichting Perspectief Eindhoven zal persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij sprake is van een van de volgende gevallen:

Volg Perspectief Media ook via Hyves - Twitter - LinkedIn - Facebook
Geef ook activiteiten of informatie door! - Agenda - Programma's - Rss - Contact
Stichting Perspectief Eindhoven, ©1997-2015 copyrights