Stichting Perspectief Eindhoven

Perspectief is op 1 januari 1996 onder de paraplu van Stichting Steven als werkgroep gestart met radiouitzendingen. In twee jaar tijd is Perspectief uitgegroeid tot een zelfstandige stichting.

Wat is het doel

Perspectief heeft als doel het uitdragen van het evangelie door middel van radio-programma's.

Wat is de grondslag

De grondslag van de programma's die Perspectief maakt en uitzendt ligt in de Bijbel, het woord van God.

Wie zijn de medewerkers

De medewerkers van Perspectief zijn Christenen uit verschillende kerken in Eindhoven.

Wat geloven zij

De medewerkers van Perspectief

Het werk van Perspectief wordt ondersteund vanuit verschillende kerken in eindhoven en omgeving:

Vertegenwoordigers van deze deelnemende kerken die het werk van Perspectief ondersteunen, vormen samen de contactgroep. Een aantal van deze vertegenwoordigers vormt samen met een deel van het bestuur de werkgroep 'identiteit en programmering'. Deze werkgroep waakt over de christelijke identiteit van perspectief en draagt ideeŽn aan voor de programma's.

Financiering

Voor het uitzenden van de programma's wordt gebruik gemaakt van de studio van Studio040. Om programma's te kunnen maken is geavanceerde apparatuur nodig.

Stichting Perspectief Eindhoven is voor de financiering hiervan volledig afhankelijk van de bijdrage van kerken en donateurs.

Het bestuur zal verantwoording afleggen van de financiŽle gang van zaken aan de contacgroep als vertegenwoordiger van de deelnemende kerken die samen de 'contactgroep' vormen.

Volg Perspectief Media ook via Hyves - Twitter - LinkedIn - Facebook
Geef ook activiteiten of informatie door! - Agenda - Programma's - Rss - Contact
Stichting Perspectief Eindhoven, ©1997-2015 copyrights